Quảng Nam: Xác heo chết trôi nổi trên kênh mương bốc mùi hôi thối

Lên top