Quảng Nam: Vợ bệnh nhân 2982 nghi nhiễm SARS-CoV-2

Phun thuốc khử trùng khu vực bệnh nhân 2982 từng đến ở Hội An. Ảnh: Thanh Chung
Phun thuốc khử trùng khu vực bệnh nhân 2982 từng đến ở Hội An. Ảnh: Thanh Chung
Phun thuốc khử trùng khu vực bệnh nhân 2982 từng đến ở Hội An. Ảnh: Thanh Chung
Lên top