Quảng Nam viết thư cảm ơn khi ngưng đón du khách đến từ vùng dịch

Hội An ngưng đón du khách đến từ vùng có dịch. Ảnh: Thanh Chung
Hội An ngưng đón du khách đến từ vùng có dịch. Ảnh: Thanh Chung
Hội An ngưng đón du khách đến từ vùng có dịch. Ảnh: Thanh Chung
Lên top