Quảng Nam: Trắng đêm phá đá, thông đường qua đồi sạt lở

Nguyên một quả đồi đổ sạt xuống đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Tây Giang đến nay chưa thể thông xe. Ảnh: Hữu Long
Nguyên một quả đồi đổ sạt xuống đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Tây Giang đến nay chưa thể thông xe. Ảnh: Hữu Long
Nguyên một quả đồi đổ sạt xuống đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Tây Giang đến nay chưa thể thông xe. Ảnh: Hữu Long
Lên top