Quảng Nam: Trại nuôi gà gây ô nhiễm, dân phản ứng, chính quyền chưa xử lý

Người dân tố trang trại gà Văn Học gây ô nhiễm. Ảnh: Thanh Chung
Người dân tố trang trại gà Văn Học gây ô nhiễm. Ảnh: Thanh Chung
Người dân tố trang trại gà Văn Học gây ô nhiễm. Ảnh: Thanh Chung
Lên top