Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai Bộ luật Lao động năm 2019

Ông Lê Đình Quảng - Phó ban Quan hệ lao động triển khai những nội dung cơ bản, điểm mới của Bộ luật Lao động 2019. Ảnh: Thanh Chung
Ông Lê Đình Quảng - Phó ban Quan hệ lao động triển khai những nội dung cơ bản, điểm mới của Bộ luật Lao động 2019. Ảnh: Thanh Chung
Ông Lê Đình Quảng - Phó ban Quan hệ lao động triển khai những nội dung cơ bản, điểm mới của Bộ luật Lao động 2019. Ảnh: Thanh Chung
Lên top