Quảng Nam tiếp tục tăng cường lực lượng chuyên nghiệp bảo vệ biên giới

Quảng Nam tăng cường 42 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp bảo vệ biên giới, phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam tăng cường 42 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp bảo vệ biên giới, phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam tăng cường 42 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp bảo vệ biên giới, phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Lên top