Quảng Nam tiếp tục đón 343 công dân Việt Nam từ Canada trở về

Khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 5. Ảnh: Thanh Chung
Khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 5. Ảnh: Thanh Chung
Khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 5. Ảnh: Thanh Chung
Lên top