Quảng Nam tiếp nhận 8,3 tỷ đồng phòng, chống dịch COVID-19

Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam chi nhất Quảng Nam ủng hộ 3 tỉ đồng. Ảnh: Chí Đại
Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam chi nhất Quảng Nam ủng hộ 3 tỉ đồng. Ảnh: Chí Đại
Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam chi nhất Quảng Nam ủng hộ 3 tỉ đồng. Ảnh: Chí Đại
Lên top