Quảng Nam tiếp nhận 2 tỉ đồng phòng, chống dịch COVID-19

Quảng Nam tiếp nhận 2 tỉ đồng phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam tiếp nhận 2 tỉ đồng phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam tiếp nhận 2 tỉ đồng phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Lên top