Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Nam: Thử nghiệm bờ kè ngăn sạt lở tại bờ biển Cửa Đại