Quảng Nam thu hồi quyết định cho thuê đất xây thủy điện Đắk Di 2

Thảm họa sạt lở núi ở Nam Trà My. Ảnh: Thanh Chung
Thảm họa sạt lở núi ở Nam Trà My. Ảnh: Thanh Chung
Thảm họa sạt lở núi ở Nam Trà My. Ảnh: Thanh Chung
Lên top