Quảng Nam: Thu hồi quyết định bổ nhiệm con trai nguyên Phó Bí thư huyện ủy

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) - nơi ông Lê Hoàng Việt giữ chức vụ được bổ nhiệm không đúng quy định. Ảnh: TT
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) - nơi ông Lê Hoàng Việt giữ chức vụ được bổ nhiệm không đúng quy định. Ảnh: TT
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) - nơi ông Lê Hoàng Việt giữ chức vụ được bổ nhiệm không đúng quy định. Ảnh: TT