Quảng Nam: Thông xe đường Võ Chí Công gần 1.500 tỉ đồng vào sân bay Chu Lai

Lễ thông xe tuyến đường Võ Chí Công vào sân bay Chu Lai. Ảnh: Thanh Chung
Lễ thông xe tuyến đường Võ Chí Công vào sân bay Chu Lai. Ảnh: Thanh Chung
Lễ thông xe tuyến đường Võ Chí Công vào sân bay Chu Lai. Ảnh: Thanh Chung
Lên top