Quảng Nam thiệt hại hơn 30 ha rừng phòng hộ sau vụ cháy ở Đông Giang

Cháy rừng phòng hộ ở huyện Đông Giang thiệt hại hơn 32ha. Ảnh: Thanh Chung
Cháy rừng phòng hộ ở huyện Đông Giang thiệt hại hơn 32ha. Ảnh: Thanh Chung
Cháy rừng phòng hộ ở huyện Đông Giang thiệt hại hơn 32ha. Ảnh: Thanh Chung
Lên top