Quảng Nam: Thêm 2 vụ sạt núi vùi lấp 15 người trong 5 gia đình tại huyện miền núi Nam Trà My

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM