Quảng Nam thanh tra gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ y tế

Máy xét nghiệm Realtime PCR tự động ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Máy xét nghiệm Realtime PCR tự động ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Máy xét nghiệm Realtime PCR tự động ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top