Quảng Nam thanh tra đột xuất việc mua máy xét nghiệm 7,2 tỉ đồng

Máy xét nghiệm Realtime PCR tự động mà Quảng Nam mua. Ảnh: Thanh Chung
Máy xét nghiệm Realtime PCR tự động mà Quảng Nam mua. Ảnh: Thanh Chung
Máy xét nghiệm Realtime PCR tự động mà Quảng Nam mua. Ảnh: Thanh Chung
Lên top