Quảng Nam thành lập lại các chốt chặn kiểm tra y tế

Quảng Nam thành lập lại các chốt chặn kiểm tra y tế. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam thành lập lại các chốt chặn kiểm tra y tế. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam thành lập lại các chốt chặn kiểm tra y tế. Ảnh: Thanh Chung
Lên top