Quảng Nam: Thành lập gần 5.500 tổ giám sát cộng đồng để phòng chống dịch

Tại Quảng Nam đã thành lập  gần 5.500 tổ giám sát cộng đồng để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Tại Quảng Nam đã thành lập gần 5.500 tổ giám sát cộng đồng để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Tại Quảng Nam đã thành lập gần 5.500 tổ giám sát cộng đồng để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Lên top