Quảng Nam tạm dừng hoạt động quán bar, vũ trường, karaoke từ ngày 3.5

Quảng Nam tạm dừng quán bar, vũ trường, karaoke từ ngày 3.5. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam tạm dừng quán bar, vũ trường, karaoke từ ngày 3.5. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam tạm dừng quán bar, vũ trường, karaoke từ ngày 3.5. Ảnh: Thanh Chung
Lên top