Quảng Nam tạm dừng hoạt động lễ hội, quán bar, karaoke

Quảng Nam quyết định tạm dừng các lễ hội. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam quyết định tạm dừng các lễ hội. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam quyết định tạm dừng các lễ hội. Ảnh: Thanh Chung
Lên top