Quảng Nam sẽ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên ở nơi đông người

Quảng Nam sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên nơi tập trung đông người. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên nơi tập trung đông người. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên nơi tập trung đông người. Ảnh: Thanh Chung
Lên top