Quảng Nam sẽ họp báo vụ mua máy xét nghiệm 7,2 tỉ đồng

Máy xét nghiệm Real - time PCR tự động ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Máy xét nghiệm Real - time PCR tự động ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Máy xét nghiệm Real - time PCR tự động ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top