Quảng Nam: Sân bay Chu Lai chỉ còn 3 chuyến bay trong một ngày

Sân bay Chu Lai chỉ còn 3 chuyến bay trong một ngày. Ảnh: Thanh Chung
Sân bay Chu Lai chỉ còn 3 chuyến bay trong một ngày. Ảnh: Thanh Chung
Sân bay Chu Lai chỉ còn 3 chuyến bay trong một ngày. Ảnh: Thanh Chung
Lên top