Quảng Nam rà soát an toàn hệ thống thuỷ điện trước mùa mưa bão

Quảng Nam rà soát lại hồ thủy điện trước mùa mưa năm 2018. Ảnh: Đ.V
Quảng Nam rà soát lại hồ thủy điện trước mùa mưa năm 2018. Ảnh: Đ.V
Quảng Nam rà soát lại hồ thủy điện trước mùa mưa năm 2018. Ảnh: Đ.V
Lên top