Quảng Nam, Quảng Ngãi cảnh báo lũ quét ở các huyện miền núi

Nhiều đoạn đường ở Phước Sơn đã bị nước tràn qua đường gây ảnh hưởng giao thông. Ảnh: Thanh Chung
Nhiều đoạn đường ở Phước Sơn đã bị nước tràn qua đường gây ảnh hưởng giao thông. Ảnh: Thanh Chung
Nhiều đoạn đường ở Phước Sơn đã bị nước tràn qua đường gây ảnh hưởng giao thông. Ảnh: Thanh Chung
Lên top