Quảng Nam: Phong tỏa tổ dân cư nơi bệnh nhân 622 mắc COVID-19 sinh sống

Quảng Nam quyết định phong tỏa tổ dân cư nơi bệnh nhân 622 sinh sống. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam quyết định phong tỏa tổ dân cư nơi bệnh nhân 622 sinh sống. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam quyết định phong tỏa tổ dân cư nơi bệnh nhân 622 sinh sống. Ảnh: Thanh Chung
Lên top