Quảng Nam phong tỏa thêm nhiều khu vực có nghi cơ lây nhiễm cao

Quảng Nam phong tỏa nhiều khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao ở Điện Bàn và Thăng Bình. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam phong tỏa nhiều khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao ở Điện Bàn và Thăng Bình. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam phong tỏa nhiều khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao ở Điện Bàn và Thăng Bình. Ảnh: Thanh Chung
Lên top