Quảng Nam: Phá thế cô lập, ngày đêm dời đá mở đường để thông xe trước Tết

Từ trung tâm huyện Phước Sơn đi các xã Phước Thành, Phước Kim, Phước Lộc chỉ có 1 tuyến đường độc đạo ĐH1 đã cơ bản thông tuyến bước 1.
Từ trung tâm huyện Phước Sơn đi các xã Phước Thành, Phước Kim, Phước Lộc chỉ có 1 tuyến đường độc đạo ĐH1 đã cơ bản thông tuyến bước 1.
Từ trung tâm huyện Phước Sơn đi các xã Phước Thành, Phước Kim, Phước Lộc chỉ có 1 tuyến đường độc đạo ĐH1 đã cơ bản thông tuyến bước 1.
Lên top