Quảng Nam nỗ lực tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, khu cách ly

Quảng Nam nỗ lực tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, khu cách ly. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam nỗ lực tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, khu cách ly. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam nỗ lực tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, khu cách ly. Ảnh: Thanh Chung
Lên top