Quảng Nam: Nguy cơ lũ đặc biệt trên sông Vu Gia

Thủy điện Đắk Mi 4 dự kiến xả lũ 11.400m3/s từ 6h đến 12h ngày 28.10. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Thủy điện Đắk Mi 4 dự kiến xả lũ 11.400m3/s từ 6h đến 12h ngày 28.10. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Thủy điện Đắk Mi 4 dự kiến xả lũ 11.400m3/s từ 6h đến 12h ngày 28.10. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Lên top