Quảng Nam: Người dân mòn mỏi chờ hỗ trợ do thủy điện xả lũ

Nhà ông Alăng Dới bị cuốn trôi cùng nhiều vật dụng trong gia đình. 
Ảnh: Thanh Chung
Nhà ông Alăng Dới bị cuốn trôi cùng nhiều vật dụng trong gia đình. Ảnh: Thanh Chung
Nhà ông Alăng Dới bị cuốn trôi cùng nhiều vật dụng trong gia đình. Ảnh: Thanh Chung
Lên top