Quảng Nam: Một người từ Nhật Bản về nước dương tính với SARS-CoV-2

Một công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Chí Đại
Một công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Chí Đại
Một công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Chí Đại
Lên top