Quảng Nam: Mẹ bệnh nhân 11 tuổi ở Tam Kỳ cũng mắc COVID-19

Phong tỏa nơi bệnh nhân 841 từng đến ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Phong tỏa nơi bệnh nhân 841 từng đến ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Phong tỏa nơi bệnh nhân 841 từng đến ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top