Quảng Nam loại bỏ cả chục thủy điện nhỏ, trừ hậu họa cho dân

Các khu tái định cư thủy điện không đảm bảo đời sống, sinh hoạt người dân, từng bị phản đối. Ảnh: Thanh Hải
Các khu tái định cư thủy điện không đảm bảo đời sống, sinh hoạt người dân, từng bị phản đối. Ảnh: Thanh Hải
Các khu tái định cư thủy điện không đảm bảo đời sống, sinh hoạt người dân, từng bị phản đối. Ảnh: Thanh Hải
Lên top