Quảng Nam: Liên tục xảy ra động đất ở huyện Nam Trà My

Bản đồ tâm chấn động đất. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu
Bản đồ tâm chấn động đất. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu
Bản đồ tâm chấn động đất. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top