Quảng Nam: Lấp vịnh An Hòa ảnh hưởng đến sinh kế người dân

Vịnh An Hòa nếu bị san lấp sẽ ảnh hưởng đến ngư trường của người dân huyện Núi Thành.Ảnh: Thanh Chung
Vịnh An Hòa nếu bị san lấp sẽ ảnh hưởng đến ngư trường của người dân huyện Núi Thành.Ảnh: Thanh Chung
Vịnh An Hòa nếu bị san lấp sẽ ảnh hưởng đến ngư trường của người dân huyện Núi Thành.Ảnh: Thanh Chung
Lên top