Quảng Nam lập chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19

Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top