Quảng Nam: Kỷ luật tập thể và nhiều cá nhân trong vụ phá rừng Tiên Lãnh

Rừng Tiên Lãnh bị tàn phá với quy mô lớn trong thời gian dài nhưng không bị phát hiện. Ảnh:LP
Rừng Tiên Lãnh bị tàn phá với quy mô lớn trong thời gian dài nhưng không bị phát hiện. Ảnh:LP