Quảng Nam: Khuyến cáo không tích trữ xăng dầu, gây nguy cơ cháy nổ

Lên top