Quảng Nam không để dân vùng thiên tai bị thiếu đói, con cái bỏ học

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thăm hỏi các gia đình bị nạn. Ảnh: Thanh Chung
Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thăm hỏi các gia đình bị nạn. Ảnh: Thanh Chung
Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thăm hỏi các gia đình bị nạn. Ảnh: Thanh Chung
Lên top