Quảng Nam: Kho thủy hải sản bất ngờ cháy lớn

Chiếc xe ở kho thủy sản bị bốc cháy. Ảnh: Thanh Chung
Chiếc xe ở kho thủy sản bị bốc cháy. Ảnh: Thanh Chung
Chiếc xe ở kho thủy sản bị bốc cháy. Ảnh: Thanh Chung
Lên top