Quảng Nam khẩn trương sơ tán 161.000 dân để phòng chống bão số 13

Quảng Nam khẩn trương di dời dân đến nơi an toàn để phòng tránh bão số 13. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam khẩn trương di dời dân đến nơi an toàn để phòng tránh bão số 13. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam khẩn trương di dời dân đến nơi an toàn để phòng tránh bão số 13. Ảnh: Thanh Chung
Lên top