Quảng Nam khẩn trương rà soát những người ở vùng dịch trở về

Quảng Nam rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân dương tình với SARS-CoV-2 và người từ vùng có dịch trở về. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân dương tình với SARS-CoV-2 và người từ vùng có dịch trở về. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân dương tình với SARS-CoV-2 và người từ vùng có dịch trở về. Ảnh: Thanh Chung
Lên top