Quảng Nam khẩn trương điều tra vụ đốt rừng tự nhiên

Phá rừng tại tiểu khu 689 (huyện Phước Sơn, Quảng Nam). Ảnh: Thanh Chung
Phá rừng tại tiểu khu 689 (huyện Phước Sơn, Quảng Nam). Ảnh: Thanh Chung
Phá rừng tại tiểu khu 689 (huyện Phước Sơn, Quảng Nam). Ảnh: Thanh Chung
Lên top