Quảng Nam: Khẩn cấp tìm những người dự chung đám cưới với bệnh nhân 507

Thông báo khẩn tìm những người dự chung đám cưới với bệnh nhân 507 ở nhà hàng Happy Palace. Ảnh: Thanh Chung
Thông báo khẩn tìm những người dự chung đám cưới với bệnh nhân 507 ở nhà hàng Happy Palace. Ảnh: Thanh Chung
Thông báo khẩn tìm những người dự chung đám cưới với bệnh nhân 507 ở nhà hàng Happy Palace. Ảnh: Thanh Chung
Lên top