Quảng Nam: Kêu gọi gần 400 tàu thuyền tìm nơi trú tránh bão số 10

Quảng Nam kêu gọi gần 400 tàu thuyền tìm nơi trú tránh an toàn trong bão số 10. Ảnh: CĐ
Quảng Nam kêu gọi gần 400 tàu thuyền tìm nơi trú tránh an toàn trong bão số 10. Ảnh: CĐ
Quảng Nam kêu gọi gần 400 tàu thuyền tìm nơi trú tránh an toàn trong bão số 10. Ảnh: CĐ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top