Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Nam: Kêu gọi gần 400 tàu thuyền tìm nơi trú tránh bão số 10

Quảng Nam kêu gọi gần 400 tàu thuyền tìm nơi trú tránh an toàn trong bão số 10. Ảnh: CĐ
Quảng Nam kêu gọi gần 400 tàu thuyền tìm nơi trú tránh an toàn trong bão số 10. Ảnh: CĐ