Quảng Nam hơn 3.400 đơn vị nợ bảo hiểm với tổng số tiền hơn 226 tỉ đồng

Công ty TNHH may Minh Hoàng 2 một trong các đơn vị nợ bảo hiểm kéo dài. Ảnh: Thanh Chung
Công ty TNHH may Minh Hoàng 2 một trong các đơn vị nợ bảo hiểm kéo dài. Ảnh: Thanh Chung
Công ty TNHH may Minh Hoàng 2 một trong các đơn vị nợ bảo hiểm kéo dài. Ảnh: Thanh Chung
Lên top