Quảng Nam: Học sinh 2 địa phương giáp ranh Đà Nẵng trở lại trường học

Học sinh ở huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) bắt đầu đến trường trở lại để kiểm tra học kỳ II. Ảnh: Thanh Chung
Học sinh ở huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) bắt đầu đến trường trở lại để kiểm tra học kỳ II. Ảnh: Thanh Chung
Học sinh ở huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) bắt đầu đến trường trở lại để kiểm tra học kỳ II. Ảnh: Thanh Chung
Lên top